Κλινική Εποπτεία Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας

Κλινική Εποπτεία

Η Εποπτική μου εμπειρία

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς μου εποπτικής πορείας, παρείχα εποπτεία τόσο σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασίλειου, όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Παρέχω εποπτεία σε Διδάκτορες Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Γνωσιακούς και Συμπεριφορικούς Ψυχοθεραπευτές, Διδακτορικούς εκπαιδευόμενους της Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Εκπαιδευμένους και Εκπαιδευόμενους στη Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης, στη Θεραπεία EMDR και στη Θεραπεία Εστιασμένη στη Συμπόνια και σε μια σειρά άλλων επαγγελματιών ψυχικής υγείας (βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο βιογραφικό μου).

Είμαι πιστοποιημένη Κλινική Επόπτρια από την Βρετανική Ψυχολογική Εταιρεία (BPS, RAPPS), της οποίας είμαι τακτικό μέλος (Chartered Member). Είμαι πιστοποιημένη θεραπεύτρια, επόπτρια με επάρκεια εκπαίδευσης στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία από το Βρετανικό Σύλλογο των Συμπεριφορικών και Γνωσιακών Θεραπειών (British Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies) και πιστοποιημένη θεραπεύτρια, επόπτρια (EMDR Consultant in Training) στην εξειδικευμένη θεραπεία για το τραύμα EMDR από το Βρετανικό Σύλλογο του EMDR UK& Ireland.

Παροχές Κλινικής Εποπτείας

Προσφέρω ατομική και ομαδική εποπτεία σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας  που θέλουν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία (ΓΣΘ), Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης (ΘΑΔ), EMDR, Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία (ΔΣΘ) και στη Θεραπεία Εστιασμένη στη Συμπόνια (ΘΕΣ). Παρέχω κλινική εποπτεία και συμβουλευτική στην Ελλάδα, στο Ηνωμένο Βασίλειο και εν γένει στην Ευρώπη.

Η Εποπτική μου Προσέγγιση

Πιστεύω ότι τόσο στη θεραπεία όσο και στην εποπτεία, το πιο σημαντικό είναι η ανάπτυξη μιας αυθεντικής, υποστηρικτικής και συμπονετικής σχέσης, ώστε να μπορείτε να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας, χωρίς να φοβάστε είτε την κριτική του επόπτη σας, είτε άλλων συναδέλφων -στα πλαίσια της ομαδικής εποπτείας-. Στόχος μου είναι να σας κάνω να αισθάνεστε ασφαλείς, ώστε να διερευνήσετε πλήρως τις σκέψεις και τα συναισθήματά σας, τόσο σε σχέση με τη θεραπεία που προσφέρετε όσο και με την εποπτική μας σχέση.

Σημαντικό συστατικό για μια αποτελεσματική κλινική εποπτεία είναι η διερεύνηση τόσο των εποπτικών στόχων μας “Τι θέλω να πετύχω;”, όσο και των αξιών μας “Τι είδους θεραπευτής/τρια θέλω να είμαι;”, “Γιατί είναι σημαντικό για εμένα να βοηθάω άλλους ανθρώπους;”, “Ποιούς τομείς της κλινικής μου πράξης θέλω να καλλιεργήσω περισσότερο και γιατί;”. Οι αξίες μας είναι οι θεμελιώδεις αρχές που μας παρέχουν καθοδήγηση και κίνητρο καθώς προχωρούμε στη ζωή μας.

Οι αξίες μου ως Κλινική Επόπτρια είναι να συμβάλω στην υποστήριξη του κλινικού σας έργου, ώστε να μπορείτε να προσφέρετε αποτελεσματικές, ασφαλείς και ενσυναισθητικές παρεμβάσεις στους θεραπευομένους σας  συμμορφούμενοι με την ηθική του επαγγέλματος και να αναπτύξετε περαιτέρω την κλινική σας πράξη. Οι στόχοι μου είναι να σας βοηθήσω να αναστοχαστείτε πάνω στο κλινικό σας έργο, προσφέροντάς σας νέες προοπτικές και ιδέες και παρέχοντας ανατροφοδότηση, έτσι ώστε να εξελιχτείτε ως θεραπευτής/ θεραπεύτρια. Οι αξίες μας, λειτουργούν σαν πυξίδα όταν παρεκκλίνουμε από το δρόμο μας (πχ. έλλειψη ενσυναίσθησης προς τον θεραπευόμενό μας ή προς τον εαυτό μας), αυξάνουν την προθυμία μας (πχ. αξίζει να ηχογραφήσω την θεραπεία μου, γιατί αυτό θα βοηθήσει την ανάπτυξη μου) και μας δίνουν νόημα και σκοπό.

Εποπτικοί Στόχοι

Ο στόχος της εποπτείας είναι να διασφαλίσουμε ότι η θεραπεία που προσφέρουμε στους θεραπευομένους μας είναι αποτελεσματική. Για να επιτευχθεί αυτό χρειαζόμαστε αρκετά συστατικά:

  • Διατήρηση της ηθικής πρακτικής
  • Διασφάλιση της ευημερίας τόσο του θεραπευόμενου όσο και της δική σας.
  • Αξιολόγηση της θεωρητική σας κατανόησης, καθώς και των κλινικών σας δεξιοτήτων μέσα σε ένα πλαίσιο υποστηρικτικής και συνεργατικής επαγγελματικής σχέσης με σκοπό την ενίσχυση και την εμβάθυνση των δεξιοτήτων σας.
  • Προετοιμασία εποπτείας, φέρνοντας συγκεκριμένες εποπτικές ερωτήσεις ή κάποιο άλλο ζήτημα που άπτεται της εποπτείας μας.
  • Ενίσχυση της αυτό-εποπτείας (self-supervision) μέσω προσωπικού αναστοχασμού. Είναι βοηθητικό να απαντήσετε μέσα σας τα ακόλουθα ερωτήματα πριν την εποπτικής μας συνάντηση: “Τι με αγχώνει;”, “Τι με ενοχλεί;”, “Τι με απασχολεί;”, “Τι με φοβίζει; ”Ποια ερώτηση κρύβεται πίσω από την εποπτική μου ερώτηση;”, “Τι χρειάζομαι;”
  • Χρήση διαφορετικών εποπτικών μεθόδων. Είναι πολύ χρήσιμο να ηχογραφείτε κάποιες από τις συνεδρίες σας και να τις μοιράζεστε μαζί μου στην εποπτεία μας. Επίσης η εποπτεία μας θα περιλαμβάνει πρακτική εξάσκηση θεραπευτικών τεχνικών (π.χ. real-play & roleplay), συνιστάμενη ανάγνωση κλινικού / και θεωρητικού υλικού κ.α.

Μετά-εποπτεία

Όπως είναι σημαντικό για εσάς να εποπτεύετε την κλινική σας εργασία, έτσι και εγώ με τη σειρά μου λαμβάνω εποπτεία για την εποπτεία (μετα-εποπτεία) που σας παρέχω. Με αυτόν τον τρόπο, ορισμένες πτυχές της εποπτείας μας θα συζητούνται με τους επόπτες μου, Dr Rita Woo (ΓΣΘ), Dr  Olivia Donnelly (ΘΑΔ) και Dr Jo Ploszajski (EMDR). Κάποιες φορές, μπορεί να είναι χρήσιμο να μαγνητοφωνώ την εποπτεία μας, μιας και αυτό θα μου επιτρέπει να σκέφτομαι πώς μπορώ να υποστηρίξω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη μάθηση σας και την εξέλιξη σας ως επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

Απόρρητο και άλλα επαγγελματικά ζητήματα

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι αποκλειστική και πρωταρχική ευθύνη για τους θεραπευομένους σας έγκειται σε εσάς και στον εργοδότη σας, είτε είστε εκπαιδευόμενος, είτε έχετε εκπαιδευτεί σε κάποια θεραπευτική προσέγγιση. Τα καθήκοντα μου είναι η καθοδήγηση, η υποστήριξή σας, σύμφωνα με το συμφέρον του θεραπευόμενου.

Ως επαγγελματίες ψυχικής υγείας δρούμε σε πλήρη συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία και την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και των Ευαίσθητων Προσωπικών Δεδομένων συμμορφούμενοι στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός Ε.Ε. 2016/679 και Οδηγία Ε.Ε. 2016/680), όπως ενσωματώνεται στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία βάσει του Νόμου 4624/2019, καθώς και στον Κώδικα Δεοντολογίας Ψυχολόγων (Ν. 42984/2019). Στην περίπτωση μαγνητοφώνησης των συνεδριών πρέπει να συναποφασιστεί μαζί με το  θεραπευόμενο σας και να δοθεί η έγγραφη συγκατάθεση συναίνεσης του. Tο έντυπο συγκατάθεσης μαγνητοφώνησης, θα κρατηθεί στο χώρο εργασίας σας. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία των αρχείων αυτών από κάθε είδους επεξεργασία που δεν είναι σύμφωνη με τους σκοπούς της εποπτείας.

Είπαν για Εμάς

«Η κ. Αλεξάνδρα Χρυσάγη είναι μια θεραπεύτρια με τεράστιο εύρος γνώσεων σε πολλά διαφορετικά ψυχοθεραπευτικά μοντέλα, επαγγελματισμό και πάθος για την ψυχοθεραπεία. Στις εποπτείες μας είναι πάντα πολύ πρόθυμη να βοηθήσει και να μοιραστεί με μεγάλη γενναιοδωρία τις γνώσεις της για να λυθούν ακόμα και τα πιο περίπλοκα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν σε μια θεραπεία. Είναι μια ιδανική επόπτρια που ο καθένας θα ήθελε δίπλα του για να τον καθοδηγεί με ασφάλεια και πυξίδα τις θεραπευτικές της αξίες. Σε ευχαριστώ Αλεξάνδρα!»

(Ιωάννα Γρηγοράκη, ΜSc, Ψυχολόγος)

«Dr Chrysagi was my supervisor during my doctorate training whilst working within the CMHT team. She was incredibly supportive throughout my time on this placement and showed much interest in helping me achieve targets through various therapeutic skills. She used a variety of methods to engage me in during our supervision to ensure that I reached my full potential in my role. This was especially important to me as she guided me to become my own therapist and find my own style of working whilst holding both theory and practice of various modalities in mind. I highly recommend Dr Chrysagi for anyone searching for a reliable, knowledgeable and thoughtful supervisor»

(Dr Pryia Jaspar, Chartered Counselling Psychologist)

«Η Αλεξάνδρα Χρυσάγη ήταν επόπτρια μου για ένα χρόνο κατά την εκπαίδευσή μου στην ACT. Πρόκειται για μια εξαιρετική επόπτρια που με έκανε να αισθανθώ, από τις πρώτες ώρες εποπτείας, σιγουριά κι ασφάλεια ώστε να ξεκινήσω να εφαρμόζω, υπό την καθοδήγησή της, αυτή τη νέα θεραπευτική προσέγγιση. Είναι πολύ βοηθητική, ενισχυτική, οργανωτική, ευέλικτη, με πολλές ψυχοθεραπευτικές γνώσεις εις βάθος και συνεχώς ενήμερη σε νέα επιστημονικά δεδομένα. Η εμφανής αγάπη της σε αυτό που κάνει αποτελεί έμπνευση που σε ωθεί σε διαρκή εξέλιξη»

(Μαρία-Σοφία Σκοπελίτου, Ψυχολόγος-Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεύτρια)

«Supervision with Alex has been a huge learning curve. She has been able to teach, supervise and mentor me, both personally and professionally. I have been able to expand from a CBT therapist with a lack of confidence in expanding to other models, to now beginning to find my own eclectic path with each process. I have learnt an incredible amount, and look forward to learning so much more.»

(Tara McCloskey, Senior CBT Therapist)